Actueel

VBJK als onderzoekspartner in het EQUAP-project

Het EQUAP-project is een Erasmus+ project over ouderparticipatie in ECEC. Meer en meer neemt kwaliteit in ECEC een prominente plaats in op de Europese en nationale beleidsagenda's. Dat kwaliteit ook beïnvloed wordt door het betrekken van ouders, is de onderliggende hypothese van dit project. Het EQUAP-project - Versterken van de Kwaliteit in Voorschoolse Voorzieningen door Ouderparticipatie - bekijkt de manieren waarop ouders betrokken (zouden moeten) zijn en hoe ze kunnen deelnemen aan de zorg en opvoeding van hun kinderen. Gezien zij de eerste opvoeders zijn, lijkt het logisch om ouders te betrekken zowel in de dagelijkse praktijk binnen ECEC als bij het ontwikkelen van de visie binnen voorzieningen over de manier waarop zij hun kinderen opgevoed en opgevangen willen zien. Meer lezen

Transatlantic Forum Inclusive Early Years (TFIEY)

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en meerdere stichtingen uit Europa en de VS, werkt VBJK samen met partnerorganisatie MPI uit de VS aan het project Transatlantic Forum on Inclusive Early Years. Bekijk de filmpjes! Dit project brengt onderzoekers, praktijkmensen, beleidsmakers ... samen en organiseert 7 trans-Atlantische meetings die focussen op de belangrijkste thema's van vandaag binnen ECEC, met de nadruk op maatschappelijk kwetsbare kinderen (kinderen in armoede en kinderen met een migratieachtergrond). Meer lezen

Kwaliteitsvolle kinderopvang draagt bij tot gelijke kansen

Op de studiemiddag over preventieve gezinsondersteuning op 9 oktober aan de Universiteit Gent, beklemtoonde Prof. Vandenbroeck de essentiële rol van voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en kleuterschool) met betrekking tot gelijke kansen (dat is wat ze voor kinderen kunnen betekenen), sociale steun (dat is wat ze ouders kunnen bieden) en sociale cohesie (essentieel voor de samenleving).
Lees het artikel in Knack.

Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?

In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit onderzoek laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord. 

Promotor: Prof. Dr. Michel Vandenbroeck
Auteurs: Caroline Boudry, Brecht Peleman
m.m.v.: Dr. Lieve Bradt & Dr. Tineke Van de Walle
Lees het onderzoeksrapport.

Meer lezen

Rapport over toegankelijkheid en kwaliteit in de kinderopvang

VBJK werkte mee aan een rapport van Eurofound over toegankelijkheid en kwaliteit in de kinderopvang. Het rapport verzamelt goede praktijken in de vorm van geëvalueerde case studies en gaat dieper in op verschillende voorwaarden om de toegankelijkheid te verhogen voor kinderen met een zorgbehoefte, met leermoeilijkheden, in een sociale kwetsbare situatie of in armoede.

Lees het rapport.

Nieuw artikel in 'Kleuters & ik': De instap, een warme opstap

Naar aanleiding van de internationale conferentie in november in Parijs over de transitie van jonge kinderen naar het kleuteronderwijs, geven we een overzicht van bestaand onderzoek over 'Hoe kinderen en ouders de instap in het kleuteronderwijs ervaren'.
Lees het artikel.

Inspiratiedag kinderopvang op 11 september 2015. Samen innoveren en professionaliseren op de werkvloer

Voor wie? Voor pedagogische en taalondersteuners vanuit het PTO-project, inclusiecoaches van Centra voor Inclusieve Kinderopvang, de pedagogische ondersteuners sociale functie en de docenten van de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind.

Wanneer? 11 september 2015 (9.30 u. tot 16.30 u.)
Waar? Kind en Gezinacademie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Schrijf je in
en bekijk het programma.

Kinderdagverblijf Tierlantuin wint de Evens Prijs voor Vredeseducatie 2015

Een onafhankelijke jury van internationale experts koos begin april unaniem het Gentse kinderdagverblijf Tierlantuin uit een shortlist van 14 projecten uit gans Europa. De Stichting Evens ging gericht op zoek naar initiatieven die sociale vaardigheden van kinderen jonger dan zes versterken.
De jury loofde de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het kinderdagverblijf in de buurt, de sterke samenwerking met ouders alsook de dagelijkse omgang met diversiteit die zich o.m. vertaalt in het werken met andere talen, een diverse personeelsbezetting etc. Volgens de juryleden is het precies die impliciete, geïntegreerde aanpak waar Tierlantuin voor staat die de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij baby's en peuters kan bevorderen. Meer weten? Meer lezen

Bekijk de presentaties! Studiedag: Kinderopvang en kleuterschool in een Europees perspectief (12 mei 2015)

De Europese Commissie stelde sinds 2011 een werkgroep samen met vertegenwoordigers uit 25 Europese lidstaten die, in samenwerking met experts, een Europees Kwaliteitskader uitschreven. Op deze studiedag toetsten we recente evoluties over kinderopvang en kleuterschool af aan dit European Quality Framework. Ook de resultaten van twee recente studies werden samen met een aantal onderzoekers besproken en in kleine werkgroepen werd nagegaan wat voor onze landen de relevantie is van de beleidsaanbevelingen die n.a.v. die onderzoeksresultaten werden geformuleerd.

Videos:

 • dr. Jan Peeters & Ankie Vandekerckhove: Inleiding
 • dr. Nora Milotay: The European Quality Framework 
 • dr. Arianna Lazzari: Scientific evidence for the EQF
 • Brecht Peleman: Systematisch onderzoek Eurofound
 • dr. Hester Hulpia: Wat is een warme overgang?
 • Bekijk het programma. Download het extra nummer Kinderen in Europa en/of de Powerpointpresentaties: 

  Meer lezen

  KIDDO

  Cover (klein) KIDDO
  Publicatie KIDDO
  Meer lezen

  CoRe

  Core_
  Europees onderzoeksrapport
  Meer lezen

  Kinderen in Europa

  Cover 93 KIE
  Publicatie Kinderen in Europa
  Meer lezen
  Zoek een publicatie aan de hand van volgende selectiecriteria
  Type
  Titel
  Auteur
  Trefwoorden