Actueel

Petitie! Samen zetten we kinderopvang en kleuteronderwijs op de VN-agenda 'post-2015'

Het ISSA-netwerk mobiliseert om bijgaande oproep te ondertekenen, zodat de aandacht voor 0 tot 6-jarigen zou opgedreven worden. Bekijk de oproepvideo hier. Er zijn méér handtekeningen nodig om de petitie te kunnen voorleggen op de VN-werkgroep in juni, dus onderteken de petitie nu en verspreid het nieuws via jouw netwerk en sociale media! Meer lezen

Lokaal Loket Kinderopvang Brussel gaat van start!

Onlangs ging in Brussel het Lokaal Loket Kinderopvang van start. Deze webtoepassing is een belangrijke stap in het toegankelijker maken van de opvang in Brussel voor gezinnen in al hun diversiteit. In de toekomst hoeven ouders slechts één keer een opvangvraag te formuleren die vervolgens terechtkomt bij álle Brusselse voorzieningen. Dit ondersteunt kinderopvanginitiatieven bij het realiseren van een sociale mix binnen hun voorzienig. Dergelijk instrument krijgt natuurlijk niet zomaar vorm. Hier zijn jaren van overleg, groeiende samenwerking en bouwen aan vertrouwen tussen de opvangvoorzieningen aan voorafgegaan. Ook VBJK heeft hier actief toe bijgedragen. Meer weten over het lokaal loket kinderopvang Brussel? Meer weten over het VBK-project dat mee aan de grondslag lag van het huidige Lokaal Loket Kinderopvang Brussel? 

Meer lezen

Studiereis naar Pistoia in Toscane, Italië van 2 t.e.m. 5 november 2014

Een unieke kennismaking met de bijzondere pedagogiek en werkwijze in de kinderopvang en voorschoolse educatie. Meer informatie en aanmelding.

Het nieuwe decreet 'Kinderopvang'

Via KIDDO kom je álles te weten over het nieuwe decreet! In 2014 verschijnen in de middenkatern van elk nummer, afzonderlijke artikelen over vergunningen, nieuwe subsidieregels, pedagogische kwaliteit, professionalisering... Lees de KIDDO-interviews met de stafmedewerkers van Kind en Gezin, dan ben je meteen op de hoogte van de recente evoluties omtrent groeps- en gezinsopvang.

Evens Prize for Peace Education 2015 - Oproep tot intekening

Dankzij de ‘Peace Education Prize 2015' erkent de Evens Foundation initiatieven of methodieken die de sociale competentie versterken bij kleuters, met de focus op vaardigheden die een constructieve houding bewerkstelligen bij conflictsituaties. Meer info.

KIDDO online lezersenquête!

KIDDO bestaat 15 jaar en wil je mening horen! Ben je een fervent KIDDO-lezer? Of blader je maar af en toe door KIDDO? Maakt niet uit. We willen van jou graag te weten komen hoe je over KIDDO denkt. Welke onderwerpen boeien jou? Wat vind je van de rubrieken? Bevalt de lay-out jou? We horen graag hoe we hét vakblad voor de kinderopvang nóg beter kunnen maken. Surf naar de enquête, het duurt slechts tien minuten. Alvast bedankt.

Open forumdag: Ruimte voor ontmoeten

Op 25 april organiseren EXPOO ism Kind en Gezin, VBJK, VCOK en provinciale/regionale netwerken, een open forumdag 'Ruimte voor ontmoeten'. Ontmoeting wordt op veel plaatsen georganiseerd. Of je ontmoeting vorm geeft in een ontmoetingsplaats of dit combineert met andere activiteiten, de plaats waar het ontmoeten doorgaat, de aankleding van de ruimte... is van invloed op het ontmoetingsgebeuren. De uitnodiging vind je hier. Klik hier om in te schrijven. Meer lezen

Rapport 'ontmoetingsplaatsen' gepubliceerd!

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting voerde VBJK een project uit samen met de vakgroep Sociale Agogiek en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders. Dit project focust op de toegankelijkheid van ontmoetingsplaatsen. Het eindrapport vind je hier.

Jan Peeters spreekt in het Europees Parlement

In november werd Dr. Jan Peeters uitgenodigd in het Europees Parlement om een lezing te geven over het Belgische model over publieke kinderopvang. Bekijk het rapport hier.

KIDDO

Cover (klein) KIDDO
Publicatie KIDDO
Meer lezen

CoRe

Core_
Europees onderzoeksrapport
Meer lezen

Kinderen in Europa

Cover 93 KIE
Publicatie Kinderen in Europa
Meer lezen
Zoek een publicatie aan de hand van volgende selectiecriteria
Type
Titel
Auteur
Trefwoorden