Actueel

KIDDOdagen 2015: 17 pedagogen

Hoe inspireren ze je visie vandaag?
Werken met kinderen van 0 tot 3 jaar doe je niet zomaar.
Je zet je persoonlijke stijl in en je hebt een paar stokpaardjes en bepaalde ideeën over hoe opvoeden het beste kan.
De ideeën van pedagogen zijn ook inspirerend voor je eigen pedagogische visie en voor je kwaliteitshandboek. Verheldering én inspiratie zijn de rode draad op de KIDDOdagen 2015.  
  • Zaterdag 25 april: Kind en Gezinacademie (Brussel)
  • Dinsdag 5 mei:     Het Pand (Gent)

Bekijk de uitnodiging, het programma voor 25 april, het programma voor 5 mei.

Inschrijven voor 25 april.
Inschrijven voor 5 mei. Meer lezen

Systematisch literatuuronderzoek naar het effect van permanent leren (CPD)

VBJK heeft in opdracht van Eurofound een literatuuronderzoek uitgevoerd in het Engels en alle andere talen binnen de EU sinds 1991. Uit deze studie blijkt dat kinderbegeleiders en kleuterleid(st)ers in staat zijn om de praktijk te verbeteren als ze de kans krijgen om te leren in groepen waarin kan gereflecteerd worden op de praktijk en waarbij een pedagogisch coach dit proces ondersteunt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd pedagogisch raamwerk.

Lees het rapport.

Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?

In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit onderzoek laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord. 

Promotor: Prof. Dr. Michel Vandenbroeck
Auteurs: Caroline Boudry, Brecht Peleman
m.m.v.: Dr. Lieve Bradt & Dr. Tineke Van de Walle

Lees het onderzoeksrapport.

Meer lezen

Eurofound publiceert rapport over opvoedingsondersteuning

Eurofound publiceerde een rapport over opvoedingsondersteuning, waarin VBJK i.s.m. F. Pirard en P. Camus de Belgische case study uitwerkte. Meerdere landen waren betrokken bij de opmaak van dit rapport.

Bekijk het rapport.

Nieuw! De handleiding bij de dvd 'Knopjesman'

Keuzes maken in buitenschoolse opvang. Laat je inspireren door de Nederlandstalige buurtgerichte initiatieven voor buitenschoolse opvang in Brussel. De film toont de ruime speel- en leermogelijkheden voor buitenschoolse opvang aan ouders en professionelen. Bij deze dvd hoort ook een handleiding die ondersteuning biedt bij vormingen en begeleidingen van de teams.

Meer info vind je hier. Bekijk de teaser. Bestellen.
Knopjesman vind je ook op facebook en in de App Store.

Download de handleiding.

Meer lezen

Open forumdag Ontmoeting: De rol van de begeleider

Ontmoeting wordt op vele plaatsen georganiseerd, in een spel- of ontmoetingsplaats, bij het ophalen en terugbrengen van een kind in de opvanginitiatieven. Telkens heeft de begeleider een bijzondere rol om ouders en kinderen welkom te heten en ontmoeting te faciliteren. Tijdens deze open forumdag verdiepen we ons in de rol van de begeleider. Welke facetten zijn belangrijk bij het onthaal? Hoe ben je nabij en hou je toch voldoende afstand? Hoe kan je ontmoeting faciliteren, ook in een interculturele groep? En hoe ga je om met diversiteit in je eigen team? Bekijk het programma en schrijf je in. Meer lezen

Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

Heb je de taak om een Huis van het Kind in je gemeente of buurt te realiseren? Dan zit je wellicht ook met een aantal vragen. Met dit driedaagse ondersteuningstraject in de Kind&Gezin-academie (Hallepoortlaan 27 te Brussel), willen we jou de noodzakelijke input geven om concreet aan de slag te kunnen gaan. Bekijk de uitnodiging en schrijf je in.

VBJK in een project van de Europese Commissie: ‘Study on the effective use of ECEC in preventing early school leaving’

In dit onderzoek werd materiaal verzameld om aan te tonen hoe kwaliteit binnen de voorzieningen voor jonge kinderen invloed kan hebben op de schoolprestaties van kinderen en tevens bijdraagt tot het voorkomen van voortijdige schooluitval. Download de rapporten en bijlagen:

Meer lezen

TOY Congres in Leiden van 28 oktober 2014

There is not one age period that affects an individual's development more than the others, and there is not an optimum or peak age for learning". Deze en nog vele andere wijsheden waren te horen op het TOY Congres in Leiden. Praktijkmedewerkers, onderzoekers en plaatselijke bestuurders uit zeven Europese landen reflecteerden en discussieerden over hun ervaringen en activiteiten waar kinderen en senioren leren en genieten van elkaar.
Laat je inspireren en bezoek de conferentiepagina.

Meer lezen

ISSA International Conference - Budapest, 10-12 Oktober, 2014

De conferentie 2014 luidde het 15-jarig bestaan in van ISSA en de 20e verjaardag van het Open Foundations' Step by Step Program. Met 450 deelnemers aan het forum werd het debat over inspirerende praktijken en onderzoek voor ECEC een groot succes, wat zal bijdragen tot de professionalisering van onze collega's. Meld je aan op de website van de conferentie om de PowerPointpresentaties en de foto-slideshow te downloaden. Deelnemers kunnen hier de online survey invullen. Meer lezen

KIDDO

Cover (klein) KIDDO
Publicatie KIDDO
Meer lezen

CoRe

Core_
Europees onderzoeksrapport
Meer lezen

Kinderen in Europa

Cover 93 KIE
Publicatie Kinderen in Europa
Meer lezen
Zoek een publicatie aan de hand van volgende selectiecriteria
Type
Titel
Auteur
Trefwoorden