Actueel

Studiedag: Inspiratie uit Europa. Kinderopvang en kleuterschool in een Europees perspectief (12 mei 2015)

De Europese Commissie stelde sinds 2011 een werkgroep samen met vertegenwoordigers uit 25 Europese lidstaten die, in samenwerking met experts, een Europees Kwaliteitskader uitschreven. Op deze studiedag, die doorgaat op dinsdag 12 mei in de Kind en Gezin-Academie, toetsen we recente evoluties over kinderopvang en kleuterschool af aan dit European Quality Framework. Ook de resultaten van twee recente studies worden samen met een aantal onderzoekers besproken en in kleine werkgroepen gaan we na wat voor onze landen de relevantie is van de beleidsaanbevelingen die n.a.v. die onderzoaksresultaten werden geformuleerd.

Bekijk het programma en schrijf je in.

Meer lezen

KIDDOdagen 2015: 17 pedagogen

Hoe inspireren ze je visie vandaag?
Werken met kinderen van 0 tot 3 jaar doe je niet zomaar.
Je zet je persoonlijke stijl in en je hebt een paar stokpaardjes en bepaalde ideeën over hoe opvoeden het beste kan.
De ideeën van pedagogen zijn ook inspirerend voor je eigen pedagogische visie en voor je kwaliteitshandboek. Verheldering én inspiratie zijn de rode draad op de KIDDOdagen 2015.  
  • Zaterdag 25 april: Kind en Gezinacademie (Brussel)
  • Dinsdag 5 mei:     Het Pand (Gent)

Bekijk de uitnodiging, het programma voor 25 april, het programma voor 5 mei.

Inschrijven voor 25 april.
Inschrijven voor 5 mei. Meer lezen

ZOOM!Europa - zondag 3 mei

Ben je nieuwsgierig naar wat Europa realiseert in Oost-Vlaanderen? Wil je bijleren over Europa? Ben je op zoek naar een leuke uitstap met familie en vrienden? Op zondag 3 mei kan je op vijf locaties in Gent tussen 13u. en 17u. Europa beleven. Neem deel aan leuke workshops, ontdek met een gids de Europese hoekjes in de buurt of vuur je vragen af aan de infostands. Er is ook een programma op maat van kinderen. Meer info. Je vindt er tevens informatie over de Europese projecten in Oost-Vlaanderen die het onderwerp vormen van een uitdagende fotowedstrijd waarbij je tal van leuke prijzen kan winnen. Meer lezen

Transatlantic Forum Inclusive Early Years (TFIEY)

In opdracht van de Koning Boudewijnstichting en meerdere stichtingen uit Europa en de VS, werkt VBJK samen met partnerorganisatie MPI uit de VS aan het project Transatlantic Forum on Inclusive Early Years. Bekijk de filmpjes! Dit project brengt onderzoekers, praktijkmensen, beleidsmakers ... samen en organiseert 7 trans-Atlantische meetings die focussen op de belangrijkste thema's van vandaag binnen ECEC, met de nadruk op maatschappelijk kwetsbare kinderen (kinderen in armoede en kinderen met een migratieachtergrond). Meer lezen

Systematisch literatuuronderzoek naar het effect van permanent leren (CPD)

VBJK heeft in opdracht van Eurofound een literatuuronderzoek uitgevoerd in het Engels en alle andere talen binnen de EU sinds 1991. Uit deze studie blijkt dat kinderbegeleiders en kleuterleid(st)ers in staat zijn om de praktijk te verbeteren als ze de kans krijgen om te leren in groepen waarin kan gereflecteerd worden op de praktijk en waarbij een pedagogisch coach dit proces ondersteunt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd pedagogisch raamwerk.

Lees het rapport.

Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?

In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit onderzoek laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord. 

Promotor: Prof. Dr. Michel Vandenbroeck
Auteurs: Caroline Boudry, Brecht Peleman
m.m.v.: Dr. Lieve Bradt & Dr. Tineke Van de Walle
Lees het onderzoeksrapport.

Meer lezen

Eurofound publiceert rapport over opvoedingsondersteuning

Eurofound publiceerde een rapport over opvoedingsondersteuning, waarin VBJK i.s.m. F. Pirard en P. Camus de Belgische case study uitwerkte. Meerdere landen waren betrokken bij de opmaak van dit rapport.

Bekijk het rapport.

Nieuw! De handleiding bij de dvd 'Knopjesman'

Keuzes maken in buitenschoolse opvang. Laat je inspireren door de Nederlandstalige buurtgerichte initiatieven voor buitenschoolse opvang in Brussel. De film toont de ruime speel- en leermogelijkheden voor buitenschoolse opvang aan ouders en professionelen. Bij deze dvd hoort ook een handleiding die ondersteuning biedt bij vormingen en begeleidingen van de teams.
Meer info vind je hier. Bekijk de teaser. Bestellen.
Knopjesman vind je ook op facebook en in de App Store.
Download de handleiding. Meer lezen

Ondersteuningstraject Huizen van het Kind

Heb je de taak om een Huis van het Kind in je gemeente of buurt te realiseren? Dan zit je wellicht ook met een aantal vragen. Met dit driedaagse ondersteuningstraject in de Kind&Gezin-academie (Hallepoortlaan 27 te Brussel), willen we jou de noodzakelijke input geven om concreet aan de slag te kunnen gaan. Bekijk de uitnodiging en schrijf je in.

Open forumdag Ontmoeting: De rol van de begeleider

Ontmoeting wordt op vele plaatsen georganiseerd, in een spel- of ontmoetingsplaats, bij het ophalen en terugbrengen van een kind in de opvanginitiatieven. Telkens heeft de begeleider een bijzondere rol om ouders en kinderen welkom te heten en ontmoeting te faciliteren. Tijdens deze open forumdag verdiepen we ons in de rol van de begeleider. Welke facetten zijn belangrijk bij het onthaal? Hoe ben je nabij en hou je toch voldoende afstand? Hoe kan je ontmoeting faciliteren, ook in een interculturele groep? En hoe ga je om met diversiteit in je eigen team? Bekijk het programma en schrijf je in. Meer lezen

KIDDO

Cover (klein) KIDDO
Publicatie KIDDO
Meer lezen

CoRe

Core_
Europees onderzoeksrapport
Meer lezen

Kinderen in Europa

Cover 93 KIE
Publicatie Kinderen in Europa
Meer lezen
Zoek een publicatie aan de hand van volgende selectiecriteria
Type
Titel
Auteur
Trefwoorden